Dash – Creative Business Theme

Dash là một chủ đề kinh doanh của Cơ quan doanh nghiệp. Chủ đề phù hợp hoàn hảo cho các Cơ quan Kinh doanh, Công ty Luật và các trang web Công ty. Nó đi kèm với nhiều trang được xây dựng trên tất cả chăm sóc cho bạn. Bạn sẽ tìm thấy 4 trang chủ duy nhất đi kèm với các loại thanh trượt khác nhau như Toàn màn hình, Video & Kenburn.