Capital – Multi Purpose Business WordPress Theme

Capital là một Theme WordPress mạnh mẽ đầy đủ chức năng được thiết kế & phát triển cho các trang web Tài chính, Tư vấn, Công ty và Doanh nghiệp khác. Đây là chủ đề WordPress đáp ứng đầy đủ dựa trên khung Bootstrap của Twitter giúp nó có sẵn cho tất cả các kích thước màn hình từ những cái lớn hơn cho đến điện thoại thông minh. Nó không chỉ đáp ứng tốt mà còn hoàn hảo với màn hình retina, giờ đây không có hình ảnh mờ trên các thiết bị HiDPI và retina của bạn.